Predajňa Myjava
Predajňa Trnava
Predajňa Jelšovce
Predajňa Piešťany
Predajňa Bíňovce (presunutá v Trnave)