Pieskované písmo
Pieskované ornamenty
Lepené písmo AMV Slovakia